Bedrijfsbrand leidt vaak tot faillissement

18 mei 2015 – Organisaties binnen het mkb blijken bedrijfsrisico’s te onderschatten. Zo verwacht slechts één op de tien ondernemers binnen het mkb dat een brand tot een faillissement leidt. In de praktijk blijkt echter dat de helft van de organisaties die door brand getroffen wordt, failliet te gaan.

image

Uit een onderzoek onder mkb-organisaties in opdracht van de Rabobank blijkt dat de meeste organisaties preventieve maatregelen nemen tegen risico’s zoals fraude, reputatieschade en schade door internetcriminaliteit. Hiervoor sluiten de organisaties echter geen verzekering af. De eventuele financiële schade nemen ze voor eigen rekening. Ondernemers sluiten wel een verzekering af voor risico’s zoals brand, inbraak, waterschade en ziekteverzuim.

De kans op een faillissement na een brand is groot.
Mocht uw organisatie de dupe worden van een brand, dan is de kans groot dat uw organisatie binnen twee jaar failliet gaat. Dat geldt namelijk voor de helft van organisaties die door brand getroffen zijn. Na een brand zal het een tijdje duren voordat u weer op volle kracht kunt werken. Naast de materiele schade, gaat er bij een brand vaak ook belangrijke data verloren (denk aan klantbestanden of de administratie). Dat betekent dat zelfs als u een locatie heeft geregeld waar u tijdelijk werkplekken kunt inrichten, uw medewerkers nog niet aan de slag kunnen. U klanten verwachten echter wel service en zullen naar de concurrent overstappen als ze te lang moeten wachten. De concurrentie draait immers wel op volle toeren door.

Bedrijfsrisico’s in kaart brengen
Zorg dus dat u alle bedrijfsrisico’s goed in kaart brengt, de nodige preventieve maatregelen neemt om de risico’s tot een minimum te beperken en goede verzekeringen afsluit. Stel ook protocollen op voor verschillende scenario’s zodat u zo snel mogelijk weer producten of diensten aan klanten kunt leveren. Hoe langer u nodig heeft om te herstellen van de ontstane schade, hoe groter de kans is dat u klanten kwijtraakt.

Bron: http://www.rendement.nl/mt/nieuws/id15810-bedrijfsbrand-leidt-vaak-tot-faillissement.html

Safety Officer met Hoogwerker ervaring

Wij zoeken voor een offshore klant een Safety Officer met aantoonbare ervaring  met Hoogwerker.  Project van half juli tm september. Graag cv mailen naar planning@krosbv.nl

Roustabout/HLO gezocht

Wij zijn op zoek naar ervaren Roustabout/HLO-ers voor een offshore project. Minimale eis: NOGEPA medical met ERT, Basic Offshore 0.5, Firefighting 2.6, HLO 1.1, First Aid Offshore 2.2, Banksman 1.9 en VCA. Mail met cv en aantoonbare ervaring naar planning@krosbv.nl

Nieuw trainingsobject

Vandaag hebben we een nieuw trainingsobject in gebruik genomen voor Maritieme en Offshore (NOGEPA) trainingen. 

Na zorgvuldig testen hebben wij vandaag de eerste cursisten de nieuwe unit laten zien en meebeleven. De reacties zijn zeer positief!  

Nieuw trainingsobject 1  Nieuw trainingsobject 2 Hierbij de eerste foto’s. 

Norm voor beheer, controle en onderhoud van brandmeldinstallaties herzien

image

NEN heeft de herziene NEN 2654-1 ’Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 1: Brandmeldinstallaties’ gepubliceerd. Een brandmeldinstallatie in een gebouw kan alleen effectief blijven functioneren wanneer de betrokken beheerder er voor zorgt dat het beheer, de controle en het onderhoud van de installatie op de juiste wijze plaatsvindt. NEN 2654-1 geeft de nodige aanwijzingen en eisen die in dit verband moeten worden aangehouden.

De laatste uitgave van deze norm dateert uit 2002. Deze herziene uitgave is aangepast aan de inzichten en technologieën van deze tijd. De belangrijkste aanpassingen en wijzigingen zijn:

– de definities uit NEN 2535 zijn verwijderd;

– de taak van de beheerder is aangepast;

– de uit te besteden taken van de beheerder zijn beter benoemd;

– de taken van de onderhouder zijn daar waar mogelijk als prestatie-eis omschreven;

– een model onderhoudsplan is toegevoegd;

– een modelrapport van periodieke controle door de beheerder is toegevoegd;

– een modelrapport van onderhoud door de onderhouder is toegevoegd;

– er is een richtlijn opgenomen voor beheer, controle en onderhoud op afstand;

– er is een richtlijn opgenomen voor maatregelen bij het uitschakelen van (delen van) de brandmeldinstallatie.

Bron: https://www.nen.nl/NEN-Shop/Vakgebieden/Bouw/Bouwnieuwsberichten/Norm-voor-beheer-controle-en-onderhoud-van-brandmeldinstallaties-herzien.htm