Bij een quickscan wordt, aan de hand van een rondgang door het bedrijf of de
instelling en een beoordeling van de aanwezige plannen, een rapportage opgesteld. Indien
onvolkomenheden worden aangetroffen worden deze opgenomen in de genoemde
rapportage. Deze rapportage geeft een goede indruk weer van de brandveiligheid in relatie tot de
bedrijfshulpverlening.

Tijdens deze quickscan zullen de onderstaande onderdelen beoordeeld worden:

• Risico – Inventarisatie & Evaluatie (meest recente versie)
• Vluchtwegen
• Algemene veiligheid
• Blusmiddelen
• Nood- en transparantverlichting
• Brandmeldinstallaties inclusief handbrandmelders
• Ontruimings- en alarmeringsinstallaties inclusief bediening
• Gevaarlijke ruimten/plaatsen en gevaarlijke stoffen
• BHV-organisatie, opleidingen, oefeningen e.d., bedrijfsnoodplan, ontruimingsplan, aanvalsplan
• Ontruimingsinstructies

Aan de hand van deze inventarisatie geven wij u een advies waarin bovenstaande onderdelen zijn verwerkt. Aan de hand van dit advies kunnen wij alles perfect voor u regelen zoals het opleiden van uw BHV personeel, het leveren en/of onderhouden van uw BHV middelen, het maken van een nieuw ontruimingsplan of het maken van een compleet nieuwe RI&E.

Het opstellen van de rapportage geschiedt volgens de volgende wet- en regelgeving:

• NEN 6088 Brandveiligheid van gebouwen –Vluchtwegaanduiding – Eigenschappen
en bepalingsmethoden
• NEN 1838 Toegepaste verlichtingstechniek – noodverlichting
• NEN 2559 Onderhoud draagbare blustoestellen
• NEN 2575 Brandveiligheid van gebouwen. Ontruimingsinstallaties
• NEN 4000 Bedrijfshulpverlening en calamiteitenbeheersing
• NEN 3011 Veiligheidskleuren en tekens
• NEN-EN 671-3:2000 Onderhoud van brandslanghaspels
• NEN 8112 Leidraad voor een ontruimingsplan
• NEN 1414 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalplattegronden
• Arbo-wet

Meer informatie via advies@krosbv.nl 

inventarisatie