Een aanvalsplattegrond is bedoeld om informatie te verstrekken aan de brandweer en/of overige externe hulpverlenende instanties zodat zij de veiligheid van het gebouw en de omgeving snel kunnen inschatten en waarborgen.
Een aanvalsplattegrond moet bijdragen aan het zo snel en veilig mogelijk onder controle krijgen van een calamiteit in of rond het gebouw door de brandweer of overige externe hulpverlenende instanties.

De aanvalsplattegrond gaat uit van een andere looprichting dan de ontruimingsplattegrond omdat de brandweer en overige externe hulpdiensten het gebouw in moeten in plaats van het te ontvluchten.
Daarnaast staan op de aanvalsplattegrond de (eventuele) aansluitpunten van de droge stijgleiding, de locatie van een eventuele ondergrondse brandkraan, de locatie van eventueel open water, opstelplaatsen voor de brandweerauto´s en de locatie van de brandweersleutel weergegeven. Bij het aanvragen van een gebruikersvergunning is een aanvalsplattegrond verplicht.

Voor meer informatie omtrent een aanvalsplattegrond kunt u contact met ons opnemen via advies@krosbv.nl