Draaiboek bij calamiteiten

“Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin systematisch staat aangegeven wat de organisatie moet doen als een calamiteit zich voordoet. Een goed voorbereide hulpverlening draagt bij aan het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen ervan voor mensen. Met een bedrijfsnoodplan is de veiligheid van de locatie en de omgeving verzekerd.

Een bedrijfsnoodplan is geen vrijblijvende keuze. Voor de uitvoering van het plan moet de organisatie kunnen terugvallen op een goed opgeleid en voorbereid team van bedrijfshulpverleners (bhv’ers). Hoeveel bhv’ers nodig zijn en welke specifieke vaardigheden zij moeten beheersen, hangt af van de aard van het werk en de risico’s, de grootte en de ligging van het bedrijf. Dat laatste gegeven is niet alleen belangrijk voor het inschatten van mogelijke calamiteiten voor de omgeving, het bepaalt ook de tijd die brandweer en andere hulpverleners nodig hebben om het bedrijf te bereiken.”
– tekst www.arboportaal.nl
Zoals u kunt lezen is een bedrijfsnoodplan een belangrijk onderdeel van uw bedrijf. Op deze manier verzekerd u de veiligheid van de locatie en de omgeving. KROS bv kan u als geen ander ondersteunen in het opzetten en onderhouden van uw bedrijfsnoodplan. Omdat het opzetten van een dergelijk plan veel tijd kost is het voor een bedrijf soms moeilijk om de directe meerwaarde hiervan te zien. Door dit samen met ons te doen biedt voor u de volgende voordelen:

  • Het ‘normale’ proces ondervindt geen hinder van het opzetten van het bedrijfsnoodplan
  • Doordat een externe partij samen met u het plan opzet, wordt bedrijfsblindheid ook ondervangen. Hieronder worden risico’s verstaan die door het personeel zelf niet (meer) als zodanig worden gezien omdat het ‘altijd al zo is gegaan’.

Wilt u ook een goed bedrijfsnoodplan of heeft u  vragen hierover, dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

 

 

Reacties gesloten