Regelmatig een ontruimingsoefening houden is noodzakelijk om de verschillende veiligheidsinstrumenten binnen uw organisatie te testen.

Tijdens een ontruimingsoefening worden de eventuele plus- en minpunten van uw BHV-organisatie goed zichtbaar. Tevens worden uw ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden getoetst en worden de medewerkers gedwongen om de BHV middelen te gaan gebruiken. Daarnaast worden ze geconfronteerd met een niet alledaagse situatie waardoor ze tijdens een echte calamiteit zo goed als mogelijk voorbereid zijn.
Een ontruimingsoefening kan eventueel ook worden georganiseerd samen met de brandweer en overige externe hulpdiensten.
Een belangrijk onderdeel van een ontruimingsoefening is de evaluatie. Aan de hand van de oefening en deze evaluatie leveren wij u een ontruimingsverslag waarmee uw BHV organisatie naar een hoger niveau kan worden getild.
KROS bv kan een dergelijke oefening inclusief lotus slachtoffers (Landelijk Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers) voor u organiseren en evalueren. Mochten er aan de hand van deze evaluatie stappen moeten worden ondernomen om uw BHV organisatie te verbeteren (door middel van training, BHV middelen of een nieuwe RI&E ) dan kunnen wij u hier ook in ondersteunen.

Wilt u meer informatie omtrent een ontruimingsoefening of heeft u vragen, neem dan contact met ons op via advies@krosbv.nl

ontruimingsoefening

 

Reacties gesloten