Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat binnen uw organisatie. Vanwege de mogelijkheid van een levensbedreigende situatie (bv als gevolg van grote rook- en hitte ontwikkeling of door uitstroom van gevaarlijke stoffen) is het van groot belang dat het gebouw zo snel mogelijk ontruimd kan worden.
Om dit te bereiken is het vooraf opstellen van een goed  ontruimingsplan onontbeerlijk.

Het ontruimingsplan omvat alle procedures en maatregelen voor het geheel of gedeeltelijk ontruimen van een gebouw bij calamiteiten.
Het ontruimingsplan wordt op maat gemaakt voor uw organisatie zodat er een effectief instrument ontstaat waarmee tijdens een calamiteit de aanwezige personen snel en veilig naar een verzamelplaats geleid kunnen worden.

Wanneer is een ontruimingsplan verplicht?

Bezit u een pand waarvoor een gebruiksvergunning vereist is? Dan is een ontruimingsplan verplicht. Dat staat in de bouwverordening, de Arbowet en in het Arbobesluit. Heeft u geen ontruimingsplan? Dan kan de brandweer / gemeente uw gebruiksvergunning weigeren of intrekken. In de norm NEN 8112 staan richtlijnen voor het opstellen van een ontruimingsplan.

KROS bv kan u ondersteunen in het maken van een gedegen ontruimingsplan. Wij noemen dit bewust ondersteunen omdat wij vinden dat men als bedrijf betrokken moet zijn bij het ontwerpen van dit plan zodat het ook gedragen wordt door de werknemers en de BHV organisatie.

Wilt u meer informatie omtrent een ontruimingsplan of heeft u vragen, neem dan contact met ons op via sjors@krosbv.nl 

ontruimingsplan

 

Reacties gesloten