De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle
werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel hiervan. Uitgangspunt hierbij is dat de RI&E altijd actueel dient te zijn. Bij organisatorische veranderingen moet u daarom uw RI&E altijd bijstellen.

KROS bv is specialist in het maken van RI&E’s. Samen met u en uw personeel inventariseren en evalueren we de risico’s in uw bedrijf.
Aan de hand daarvan maken we een plan van aanpak. Hierin staat wie wát gaat doen en binnen welke termijn.
Jaarlijks gaan we kijken of deze afspraken zijn nagekomen.
Als u grote aanpassingen in het bedrijf aanbrengt, moet u de RI&E ook aanpassen. We inventariseren dan opnieuw welke risico’s er zijn in uw organisatie.
Hiermee evalueren we tegelijkertijd de al genomen maatregelen.

Met een RI&E van KROS bv bent u ervan verzekerd dat u voldoet aan uw wettelijke verplichting
én dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op orde zijn.

Neem voor meer informatie contact met ons op via ons contactformulier.

riene

 

Reacties gesloten