First Responder masterclass

Vanmiddag vond op het terrein van Kros bv de First Responder masterclass plaats ism het nibhv.

We kunnen terugkijken op een geslaagde dag met inspirerende gesprekken en interessante demonstraties.

Bezoekers, bedankt voor jullie aanwezigheid en input. Binnenkort meer informatie omtrent de First Responder.

Voor nu, nog enkele foto’s van vanmiddag. Meer foto’s zijn te vinden via ons facebook account.

image

image

image

image

image

image

image

De BHV doet vaak niet mee…

20-07-2015

image

Steeds meer bedrijven beknibbelen op de BHV (bedrijfshulpverlening). Uit de Nationale Veiligheidsbarometer van Securitas blijkt dat één op de vijf bedrijven geen BHV-organisatie heeft.
De Nationale Veiligheidsbarometer van Securitas wordt ieder jaar uitgevoerd door onderzoeksbureau Mulitscope. Hiermee krijgt Securitas inzicht in de ontwikkelingen in de markt. Uit de Veiligheidsbarometer blijkt ook dat er bij vier op de tien bedrijven niet voldoende BHV’ers zijn op de werkvloer. En voor meer dan de helft van de bedrijven geldt dat het niet altijd zeker is of er BHV’ers aanwezig zijn.
BHV

BHV’ers zijn getraind om veilig en effectief met hulpverleningsmiddelen om te gaan. Zij weten bijvoorbeeld welk noodplan het bedrijf hanteert en wat iedere werknemer moet doen bij een calamiteit. “Als zij bij noodsituaties niet aanwezig zijn, ontbreekt er essentiële kennis”, zegt Thijs van Rooden, Branch Manager Safety bij Securitas. Een medewerker is BHV’er als hij in het bezit is van een BHV-diploma.
AED

Bovendien ontbreken bij veel bedrijven voldoende medische bedrijfshulpverleningsmiddelen, zoals een AED of een EHBO-koffer. Drie procent van de ondervraagde bedrijven geeft aan geen enkel bedrijfshulpverleningsmiddel in huis te hebben. Bijna de helft van de middelgrote bedrijven beschikt wel over een AED. Voor de kleine bedrijven tot tien werknemers is dit slecht één op de vijf. Van Rooden: “Ondanks dat een AED niet verplicht is, is het wel verstandig om er een te hebben. Juist door te oefenen en vertrouwd te raken met het apparaat neemt het gevoel van veiligheid toe.”
EHBO

Bij één op de vijf bedrijven blijkt ook nog eens een verbandkoffer te ontbreken. Dat is des te zorgelijker omdat zich in het afgelopen jaar bij een op de tien bedrijven een medisch ongeval voordeed.

Bron: @vakbladarbo

Brandweer wil verplichte rookmelder in alle woningen

Brandweer Nederland wil dat rookmelders in alle huizen in Nederland verplicht worden. Dat schrijft de brandweer in het adviesrapport RemBrand.

Installatie van rookmelders in nieuwbouwwoningen werd in 2003 verplicht gesteld. Maar als het aan de brandweer ligt, wordt die verplichting uitgebreid naar oudere huizen. “Veel mensen geven geld uit aan een brandverzekering die ieder jaar terugkomt. Waarom zou je dat niet investeren in een stel rookmelders?” zei Elie van Strien van Brandweer Nederland in het NOS Radio 1 Journaal.
Opkomsttijden

Het verplichten van rookmelders is een betere oplossing voor de brandveiligheid dan het aanscherpen van de opkomsttijden, zegt Van Strien. “Als je geen maatregelen treft om een brand snel te ontdekken, kan een brand zomaar vijf, tien of zelfs twintig minuten woeden. De brandweer kan dat zelfs met een opkomsttijd van een paar minuten niet meer redden. Elke minuut die we winnen omdat er snel wordt gemeld kan helpen bij het redden.”

Het project RemBrand had als opdracht te onderzoeken hoe de brandveiligheid vergroot kan worden. Naast de rookmelders pleit Brandweer Nederland voor een gebiedsgerichte opkomsttijd, waarbij de opkomsttijd wordt bepaald voor een heel gebied. Nu zijn de opkomsttijden gebaseerd op het soort gebouw: kantoren en fabrieken hebben een andere opkomsttijd dan woningen en ziekenhuizen.

image

Bedrijfsbrand leidt vaak tot faillissement

18 mei 2015 – Organisaties binnen het mkb blijken bedrijfsrisico’s te onderschatten. Zo verwacht slechts één op de tien ondernemers binnen het mkb dat een brand tot een faillissement leidt. In de praktijk blijkt echter dat de helft van de organisaties die door brand getroffen wordt, failliet te gaan.

image

Uit een onderzoek onder mkb-organisaties in opdracht van de Rabobank blijkt dat de meeste organisaties preventieve maatregelen nemen tegen risico’s zoals fraude, reputatieschade en schade door internetcriminaliteit. Hiervoor sluiten de organisaties echter geen verzekering af. De eventuele financiële schade nemen ze voor eigen rekening. Ondernemers sluiten wel een verzekering af voor risico’s zoals brand, inbraak, waterschade en ziekteverzuim.

De kans op een faillissement na een brand is groot.
Mocht uw organisatie de dupe worden van een brand, dan is de kans groot dat uw organisatie binnen twee jaar failliet gaat. Dat geldt namelijk voor de helft van organisaties die door brand getroffen zijn. Na een brand zal het een tijdje duren voordat u weer op volle kracht kunt werken. Naast de materiele schade, gaat er bij een brand vaak ook belangrijke data verloren (denk aan klantbestanden of de administratie). Dat betekent dat zelfs als u een locatie heeft geregeld waar u tijdelijk werkplekken kunt inrichten, uw medewerkers nog niet aan de slag kunnen. U klanten verwachten echter wel service en zullen naar de concurrent overstappen als ze te lang moeten wachten. De concurrentie draait immers wel op volle toeren door.

Bedrijfsrisico’s in kaart brengen
Zorg dus dat u alle bedrijfsrisico’s goed in kaart brengt, de nodige preventieve maatregelen neemt om de risico’s tot een minimum te beperken en goede verzekeringen afsluit. Stel ook protocollen op voor verschillende scenario’s zodat u zo snel mogelijk weer producten of diensten aan klanten kunt leveren. Hoe langer u nodig heeft om te herstellen van de ontstane schade, hoe groter de kans is dat u klanten kwijtraakt.

Bron: http://www.rendement.nl/mt/nieuws/id15810-bedrijfsbrand-leidt-vaak-tot-faillissement.html

Nieuwe data Banksman NOGEPA 1.9 online

We hebben deze week nieuwe data online gezet voor de training, Banksman NOGEPA 1.9

check de link voor de exacte data. Mocht u nog vragen hebben over deze training, neem dan CONTACT met ons op

banksman