De BHV doet vaak niet mee…

20-07-2015

image

Steeds meer bedrijven beknibbelen op de BHV (bedrijfshulpverlening). Uit de Nationale Veiligheidsbarometer van Securitas blijkt dat één op de vijf bedrijven geen BHV-organisatie heeft.
De Nationale Veiligheidsbarometer van Securitas wordt ieder jaar uitgevoerd door onderzoeksbureau Mulitscope. Hiermee krijgt Securitas inzicht in de ontwikkelingen in de markt. Uit de Veiligheidsbarometer blijkt ook dat er bij vier op de tien bedrijven niet voldoende BHV’ers zijn op de werkvloer. En voor meer dan de helft van de bedrijven geldt dat het niet altijd zeker is of er BHV’ers aanwezig zijn.
BHV

BHV’ers zijn getraind om veilig en effectief met hulpverleningsmiddelen om te gaan. Zij weten bijvoorbeeld welk noodplan het bedrijf hanteert en wat iedere werknemer moet doen bij een calamiteit. “Als zij bij noodsituaties niet aanwezig zijn, ontbreekt er essentiële kennis”, zegt Thijs van Rooden, Branch Manager Safety bij Securitas. Een medewerker is BHV’er als hij in het bezit is van een BHV-diploma.
AED

Bovendien ontbreken bij veel bedrijven voldoende medische bedrijfshulpverleningsmiddelen, zoals een AED of een EHBO-koffer. Drie procent van de ondervraagde bedrijven geeft aan geen enkel bedrijfshulpverleningsmiddel in huis te hebben. Bijna de helft van de middelgrote bedrijven beschikt wel over een AED. Voor de kleine bedrijven tot tien werknemers is dit slecht één op de vijf. Van Rooden: “Ondanks dat een AED niet verplicht is, is het wel verstandig om er een te hebben. Juist door te oefenen en vertrouwd te raken met het apparaat neemt het gevoel van veiligheid toe.”
EHBO

Bij één op de vijf bedrijven blijkt ook nog eens een verbandkoffer te ontbreken. Dat is des te zorgelijker omdat zich in het afgelopen jaar bij een op de tien bedrijven een medisch ongeval voordeed.

Bron: @vakbladarbo