Een aantal bedrijven in de chemische industrie is op grond van Wet op de Veiligheidsregio verplicht tot het instellen van een bedrijfsbrandweer.
Een veel grotere groep heeft die verplichting niet, maar die bedrijven hebben wel een verhoogd risico, bijvoorbeeld door de opslag van gevaarlijke stoffen.
Het vrijwillig in stand houden van een bedrijfsbrandweer is een zwaar en kostbaar middel. Een doorsnee BHV-organisatie voldoet echter niet.
Voor deze doelgroep wordt een First Responder bedrijfsnoodorganisatie ingezet.