Rescue team

Besloten ruimtes kennen tal van gevaren, zoals: verstikking, valgevaar, verdrinking, elektrocutie, beknelling, vergiftiging en ontploffing.

Ons rescue team is gespecialiseerd in het redden van slachtoffers in besloten ruimtes en adviseren u graag over de gevaren. Een team bestaat uit 3 leden 2 Rescue Team leden en een mangatwacht.