Industriële Ademlucht

Het op de juiste wijze leren omgaan met adembescherming bij bijvoorbeeld controle – en/of onderhoudswerkzaamheden waarbij gevaarlijke stoffen of gassen kunnen vrijkomen. Dit geldt met name voor werkzaamheden in industriële gebouwen, hangars en in de (petro)chemische industrie.

Vooropleiding/
Prior education

Geen

Inhoud/Content

  • Theorie ademlucht/perslucht
  • Scenario-oefeningen met ademluchtpakken

Benodigdheden

Paspoort of ID-bewijs
Geldige medische keuring ademlucht
Personal Safety Logbook
Niet baard-dragend zijn

Let op: in verband met gewijzigde privacywetgeving per 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs in te nemen. We willen u dan ook vriendelijk, doch zéér dringend, verzoeken om de kandidaat gegevens zo accuraat mogelijk aan te leveren. Punten van aandacht in deze zijn: voorletters (bijna altijd meer dan 1!) en geboorteplaats (gelijk aan originele paspoort of ID-bewijs). Wanneer gegevens uiteindelijk foutief op een pasje of in het centraal diploma register staan, kan dat betekenen dat een kandidaat bij een opdracht en/of aan de poort wordt geweigerd en de werkzaamheden waarvoor hij ter plaatse komt niet uit kan/mag uitvoeren!

Prijs/Price

€ 450,00