Doel/Purpose

Deze training is bestemd voor een ieder die op een (petro) (chemisch) bedrijf toezicht houdt op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte. Na de training is de cursist in staat om op een veilige en efficiënte manier toezicht uit te oefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte. Tevens leert de cursist om te handelen in noodsituaties.

Vooropleiding/
Prior education

Minimaal VCA Basis

Inhoud/Content

De training Mangatwacht / Buitenwacht (SOG) bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

Theorie: vergunningsysteem; gevaren besloten ruimten; veiligheidsmaatregelen besloten ruimten; interpretatie van metingen; herkennen van- en reageren op gevaar en noodsituaties.

Praktijk: handelen in normale situaties; handelen in noodsituaties; communicatie.

Benodigdheden/
Necessities

ID-bewijs, Personal Safety Logbook, PBM’S: helm, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, veiligheidskleding.

Let op: in verband met gewijzigde privacywetgeving per 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs in te nemen. We willen u dan ook vriendelijk, doch zéér dringend, verzoeken om de kandidaat gegevens zo accuraat mogelijk aan te leveren. Punten van aandacht in deze zijn: voorletters (bijna altijd meer dan 1!) en geboorteplaats (gelijk aan originele paspoort of ID-bewijs). Wanneer gegevens uiteindelijk foutief op een pasje of in het centraal diploma register staan, kan dat betekenen dat een kandidaat bij een opdracht en/of aan de poort wordt geweigerd en de werkzaamheden waarvoor hij ter plaatse komt niet uit kan/mag uitvoeren!

Prijs/Price

Tijdsduur: 1 dag

€ 275,00 en € 75,00 examenkosten en afdracht SOG.

Inclusief koffie/ thee, lunch, certificaat, PSL sticker en cursusmateriaal.