• Measuring Gas NOGEPA 1.4


 • Doel/PurposeDeze cursus is voor iedereen die de atmosfeer op verdachte werkplekken moet meten en hun leidinggevenden, toezichthouders en de verstrekkers van werkvergunningen. De cursist leert de theorie en praktijk over hoe de luchtsamenstelling op een werkplek effectief gemeten dient te worden. Er wordt ook geleerd hoe aan de hand van de meetuitkomsten correct advies gegeven wordt over de benodigde veiligheidsmaatregelen om veilig te werken in de gemeten atmosfeer.

  The course NOGEPA 1.4 Gas measurement is meant for anyone who has to measure the atmosphere at suspicious workplaces and also for their managers, supervisors and the providers of work permits. The course participant learns in theory and practice how the composition of air on a workplace should effectively be measured. They are also taught how to give correct advice concerning the necessary safety precautions in order to work safely in the measured atmosphere; this advice is based on the outcomes of the measurement.

  Vooropleiding/
  Prior educationGeen vooropleiding nodig.

  No prior education required.

  Inhoud/ContentTheorie gasmeet strategieën, meetprincipes, procedures en regels; diverse soorten meet- en detectieapparatuur; interpreteren van gegevens; vervolgacties; veiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen; praktijk door het uitvoeren van diverse opdrachten.

  Theory of gas measuring strategies, measuring principles, procedures and rules; various kinds of measuring and detection equipment; interpreting data; appropriate action; safety precautions and personal safety products and practice by executing various assignments.

  Benodigdheden/
  NecessitiesID-bewijs, Personal Safety Logbook, PBM’s: veiligheidskleding, veiligheidsschoenen, helm, veiligheidsbril.

  Let op: in verband met gewijzigde privacywetgeving per 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs in te nemen. We willen u dan ook vriendelijk, doch zéér dringend, verzoeken om de kandidaat gegevens zo accuraat mogelijk aan te leveren. Punten van aandacht in deze zijn: voorletters (bijna altijd meer dan 1!) en geboorteplaats (gelijk aan originele paspoort of ID-bewijs). Wanneer gegevens uiteindelijk foutief op een pasje of in het centraal diploma register staan, kan dat betekenen dat een kandidaat bij een opdracht en/of aan de poort wordt geweigerd en de werkzaamheden waarvoor hij ter plaatse komt niet uit kan/mag uitvoeren!

  ID (passport), Personal Safety Logbook (PSL), personal protection means (clothing, shoes, helmet, safety glasses).

  ATTENTION: due to new privacy legislation from January 1st 2018 it is no longer allowed to take a copy of a passport. We want to ask you kindly to be sure that all the information about your employee is correct and equal to the information in the passport.

  Prijs/PriceTijdsduur : 1 dag
  Timetable: 1 day

  € 305,00

  Inclusief koffie/ thee, lunch, NOGEPA registratiekosten en cursusmateriaal.
  Coffee, tea, lunch, NOGEPA registration and course material included.