Doel/Purpose De KROS Advanced Fire Fighting training is bedoeld om inzicht te krijgen in de gevaren van brand aan boord van een schip. Deze training is verplicht voor alle officieren.

The training Advanced Fire Fighting is meant for the leader of the Firefighting team or the leader of the emergency rescue team on board of a ship. The Advanced Fire Fighting training is mandatory for all officers.

Vooropleiding/
Prior education

Inhoud/ContentHet herkennen en bestrijden van brand alsmede het gebruik van brandbestrijdingsmiddelen en –installaties; gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het toepassen van beschermingsmaatregelen; gebruik van adembeschermingsapparatuur; inspectie en onderhoud van blusmiddelen, blusinstallaties en uitrusting; leidinggeven bij de brandbestrijding en het houden van oefeningen; het zoeken naar- en het redden van slachtoffers; herkennen van gevaarlijke stoffen en praktijkoefeningen in scheepsbrandbestrijding en leidinggeven.

Recognizing and fighting a fire; using the right tools and measures to extinguish fires; use of personal safety products and measures; se of respiratory protection; inspection and maintenance of means of extinguishing, installations and equipment; searching and saving victims; recognizing hazardous substances and practical exercises.

Benodigdheden/
NecessitiesID-bewijs, monsterboekje, geldig en erkend medisch certificaat voor de Zeevaart, werkschoenen, zwemkleding/handdoek.

Let op: in verband met gewijzigde privacywetgeving per 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs in te nemen. We willen u dan ook vriendelijk, doch zéér dringend, verzoeken om de kandidaat gegevens zo accuraat mogelijk aan te leveren. Punten van aandacht in deze zijn: voorletters (bijna altijd meer dan 1!) en geboorteplaats (gelijk aan originele paspoort of ID-bewijs). Wanneer gegevens uiteindelijk foutief op een pasje of in het centraal diploma register staan, kan dat betekenen dat een kandidaat bij een opdracht en/of aan de poort wordt geweigerd en de werkzaamheden waarvoor hij ter plaatse komt niet uit kan/mag uitvoeren!

Passport, seamansbook, a valid maritime medical certificate, a valid Basic Safety Training certificate.

Attention: due to new privacy legislation from January 1st 2018 it is no longer allowed to take a copy of a passport. We want to ask you kindly to be sure that all the information about your employee is correct and equal to the information in the passport.

Prijs/Price€ 1148,00 inclusief koffie/ thee, lunch en cursusmateriaal.