Medische NOGEPA offshore keuring met ademlucht

Met de medische offshore keuring worden fysieke en mentale gezondheidsrisico’s gesignaleerd. Dit gebeurt door middel van een een lichamelijk onderzoek en een vragenlijst. Verder worden de urine, de ogen, het gehoor en het gewicht getest. Afhankelijk van de eisen die horen bij de uitvoering van de functie, kan een fietstest onderdeel van de medische keuring zijn.

Vooropleiding

Geen vooropleiding nodig.

Inhoud

Benodigdheden

ID-Bewijs, Personal Safety Logbook.

Prijs/Price

€ 260,00