Met de NOGEPA Medische Offshore keuring worden fysieke en mentale gezondheidsrisico’s gesignaleerd. Dit gebeurt door middel van een een lichamelijk onderzoek en een vragenlijst. Verder worden de urine, de ogen, het gehoor en het gewicht getest. Afhankelijk van de eisen die horen bij de uitvoerening van de functie, kan een fietstest onderdeel van de medische keuring zijn.

Vooropleiding/
Prior education

Geen vooropleiding nodig.

Inhoud/Content

Benodigdheden/
Necessities

ID-Bewijs, Personal Safety Logbook.

Prijs/Price
€ 200,00