NOGEPA 1.1B /NOGEPA 2.6B Combinatie training

Doel:
Deze combinatietraining is een combinatie van de herhalingstrainingen van de NOGEPA 1.1A HLO en van de NOGEPA 2.6A Basic Member Fire-Fighting training. Na twee jaar is het weer tijd voor een herhalingstraining om het geheugen op te frissen. Tijdens het opfrissen wordt er bij de 1.1B HLO geoefend met de praktijk en theorie van het uitvoeren van alle activiteiten die horen bij helikopteroperaties op een offshore installatie onder normale omstandigheden en noodsituaties. De cursist leert bij de 2.6B Member Fire-Fighting de theorie en de praktijk van brandbestrijdings-, zoek-, en reddingsacties in het geval van een noodsituatie op een offshore installatie.

Vooropleiding:
NOGEPA 2.6A en NOGEPA 1.1A.

Inhoud:
De gevaren van helikopteroperaties herkennen en ernaar kunnen handelen; leiding geven aan- en controleren bij het gereedmaken van het helikopterdek; uitvoeren en registreren van oefeningen; leiding geven aan- en controleren van de uitvoering van normale en noodprocedures; radioprocedures bij aankomst en vertrek; document afhandeling na de landing met betrekking tot passagiers en vrach; leiding geven en controleren bij het beladen van een helikopter; leiding geven en controleren bij het em- en debarkeren van personen en of vracht; brandstofbehandeling en uitvoeren van controles op brandstofkwaliteit en brandstof laden.
Theorie betreffende de rol van Brandbestrijdings- en Reddingsploeg bij brand en andere noodsituaties; reageren op alarmen, identificeren van calamiteit en locatie, vaststellen te gebruiken uitrusting en middelen; gebruik van ademluchtapparatuur en ademlucht procedures; gebruik van communicatiemiddelen; betreden en veilig stellen van het incident gebied; borgen van de eigen veiligheid tijdens een inzet door altijd een ontsnappingsweg veilig te stellen.
Praktijk door het daadwerkelijk uitvoeren van brandbestrijdings- en reddingsoefeningen, inclusief helikopterincidenten.

Benodigdheden:
ID-bewijs, PSL (Personal Safety Logbook), geldige Medische Offshore keuring incl. ademlucht, veiligheidsschoenen, lange onderkleding voor onder bluspak, schone kleding, handdoek en douchespullen.

LET OP: in verband met gewijzigde privacywetgeving per 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs in te nemen. We willen u dan ook vriendelijk, doch zéér dringend, verzoeken om de kandidaat gegevens zo accuraat mogelijk aan te leveren. Punten van aandacht in deze zijn: voorletters (bijna altijd meer dan 1!) en geboorteplaats (gelijk aan originele paspoort of ID-bewijs). Wanneer gegevens uiteindelijk foutief op een pasje of in het centraal diploma register staan, kan dat betekenen dat een kandidaat bij een opdracht en/of aan de poort wordt geweigerd en de werkzaamheden waarvoor hij ter plaatse komt niet uit kan/mag uitvoeren!

Tijdsduur : 3 dagen

€ 1035,-

Inclusief koffie/ thee, lunch, NOGEPA registratiekosten en cursusmateriaal.