De NOGEPA 1.9A Banksman training is voor iedereen die betrokken is bij hijswerkzaamheden op een offshore platform. Na het succesvol afronden van de NOGEPA 1.9A Banksman training is de cursist in staat om bij hijsactiviteiten, in samenwerking met de kraanbestuurder, efficiënt, veilig en verantwoord als banksman op te treden.

The NOGEPA 1.9A Banksman training is for everybody, envolved with lifting operations on an offshore platform. After successful completion of the NOGEPA 1.9A Banksman training the delegate can assist efficient, safe and responsible in lifting activities, in collaboration and under supervision of the crane operator.

Vooropleiding/
Prior education

Geen vooropleiding nodig.

No prior education required.

Inhoud/Content

Theorie over verschillende kranen en hijsgereedschappen, over de werkzaamheden en het bijbehorend reglement en over diverse hijsmaterialen en het berekenen hiervan. Daarnaast het veilig aanslaan van lasten, bewustwording van risico’s en gevaren, communiceren via portofoon en/of alarmseinen en het uitvoeren van verschillende praktijkopdrachten.

Theory of different cranes and lifting equipment, about the work and its rules of procedure, of various lifting equipment and the calculation of this and the safe slinging of loads. And also awareness of risks and danger, communication via radio telephone and/or mechanical signals and carrying out various practical assignments.

Benodigdheden/
Necessities

NOGEPA Medische offshore keuring, ID-bewijs, Personal Safety Logbook, PBM’s: veiligheidskleding, veiligheidsschoenen, helm, veiligheidsbril.

LET OP: in verband met gewijzigde privacywetgeving per 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs in te nemen. We willen u dan ook vriendelijk, doch zéér dringend, verzoeken om de kandidaat gegevens zo accuraat mogelijk aan te leveren. Punten van aandacht in deze zijn: voorletters (bijna altijd meer dan 1!) en geboorteplaats (gelijk aan originele paspoort of ID-bewijs). Wanneer gegevens uiteindelijk foutief op een pasje of in het centraal diploma register staan, kan dat betekenen dat een kandidaat bij een opdracht en/of aan de poort wordt geweigerd en de werkzaamheden waarvoor hij ter plaatse komt niet uit kan/mag uitvoeren!

A valid offshore medical certificate, ID (passport), Personal Safety Logbook (PSL), personal protection means (clothing, shoes, helmet, safety glasses).

ATTENTION: due to new privacy legislation from January 1st 2018 it is no longer allowed to take a copy of a passport. We want to ask you kindly to be sure that all the information about your employee is correct and equal to the information in the passport.

Prijs/Price

Tijdsduur : 3 dagen
Timetable: 3 days

€ 950,00

Inclusief koffie/ thee, lunch, NOGEPA examen- en registratiekosten en cursusmateriaal.
Coffee, tea, lunch, NOGEPA examenation and registration and course material included.