Doel/Purpose

De training NOGEPA 0.5C is voor iedereen die reist met een Compressed Air Emergency Breathing System. Tijdens deze training leert de cursist CA-EBS te begrijpen en op de juiste manier te gebruiken.

Vooropleiding/
Prior education

NOGEPA 0.5A of NOGEPA 0.5B (geldig certificaat).

NOGEPA 0.5A or NOGEPA 0.5B (valid certificate).

Inhoud/Content

Na het volgen van de training CA-EBS is de cursist bekend met: belangrijke verschillen tussen het re-breather en compressed air systeem (technologie en gebruik); Het gebruik van CA-EBS tijdens noodsituaties in een helikopter; De risco’s die CA-EBS met zich mee kunnen brengen.
Om de Training succesvol af te kunnen ronden, moet de cursist: voor vertrek een inspectie kunnen uitvoeren op het reddingsvest en CA-EBS; het CA-EBS op de juiste manier omdoen en zijn mede passagiers controleren en het CA-EBS op het droge in een noodsituatie juist gebruiken.

After attending the training the participant will be familiar with: important differences between the re-breather and compressed air system(technology and use); the use of CA-EBS in case of emergency situations in a helicopter; the risks that come with using CA-EBS.
In order to successfully complete the training, the course participant must: carry out an inspection of the life-jacket and CA-EBS before departure; wear the CA-EBS in the correct way and check his co-passengers and be able to use the CA-EBS in dry and emergency situations.

Benodigdheden/
Necessities

Geldig certificaat NOGEPA 0.5A/B of HUET.

LET OP: in verband met gewijzigde privacywetgeving per 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs in te nemen. We willen u dan ook vriendelijk, doch zéér dringend, verzoeken om de kandidaat gegevens zo accuraat mogelijk aan te leveren. Punten van aandacht in deze zijn: voorletters (bijna altijd meer dan 1!) en geboorteplaats (gelijk aan originele paspoort of ID-bewijs). Wanneer gegevens uiteindelijk foutief op een pasje of in het centraal diploma register staan, kan dat betekenen dat een kandidaat bij een opdracht en/of aan de poort wordt geweigerd en de werkzaamheden waarvoor hij ter plaatse komt niet uit kan/mag uitvoeren!

A valid NOGEPA 0.5A/B or HUET certificate.

ATTENTION: due to new privacy legislation from January 1st 2018 it is no longer allowed to take a copy of a passport. We want to ask you kindly to be sure that all the information about your employee is correct and equal to the information in the passport.

Prijs/Price

Tijdsduur : 1.5 uur
Timetable: 1.5 hours

€ 109,00