First Aid Offshore NOGEPA 2.2A

Doel:
De cursist leert het verlenen van offshore eerste hulp aan slachtoffers van ongelukken of personen die acuut onwel worden. Daarnaast wordt de cursist geleerd om zieken of gewonden bij te staan bij het transport naar het vaste land. Ook wordt er getraind op het beheren van offshore eerste hulp middelen, het assisteren en coördineren van meerdere slachtoffers, communiceren met een medicus aan land en het uitvoeren van eerste hulp op aanwijzing van een arts.

This course teaches the participants to render first aid to victims of accidents or persons who suffer from acute sickness. Besides that the participants receive training in accompanying the sick and injured when transported ashore. On top of that the participants receive training in managing offshore first aid equipment, assisting and coordinating multiple victims, communicating with a back-up doctor ashore and performing first aid with directions from a back-up doctor.

Vooropleiding:
Geen vooropleiding nodig

Inhoud:
Eerste hulp bij verdrinking en onderkoeling; eerste hulp verlenen bij shock, bloedingen en eenvoudige wondbehandeling; stabiliseren van slachtoffers bij breuken en vermoedelijk rug- en nekletsel; injectie zetten in de spier; voorbereiden tot transport slachtoffer; communicatie en radio medische dienst; medische administratie bijhouden en persoonlijke hygiëne.

Benodigdheden:
ID-bewijs, PSL (Personal Safety Logbook)

LET OP: in verband met gewijzigde privacywetgeving per 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs in te nemen. We willen u dan ook vriendelijk, doch zéér dringend, verzoeken om de kandidaat gegevens zo accuraat mogelijk aan te leveren. Punten van aandacht in deze zijn: voorletters (bijna altijd meer dan 1!) en geboorteplaats (gelijk aan originele paspoort of ID-bewijs). Wanneer gegevens uiteindelijk foutief op een pasje of in het centraal diploma register staan, kan dat betekenen dat een kandidaat bij een opdracht en/of aan de poort wordt geweigerd en de werkzaamheden waarvoor hij ter plaatse komt niet uit kan/mag uitvoeren!

Prijs:
Tijdsduur : 4 dagen
Timetable: 4 days

€ 785,00
Inclusief koffie/ thee, lunch, NOGEPA registratiekosten en cursusmateriaal.
Coffee, tea, lunch, NOGEPA registration and course material included.