NOGEPA 0.8 H2S training

De H2S NOGEPA 0.8 training is een veiligheidstraining verplicht voor personeel (on- en offshore) die in aanraking kunnen komen met H2S gevoelige installaties. Meestal betreft dit medewerkers uit de olie- en gaswinning industrie maar deze training is ook zeer geschikt voor werknemers die werken met o.a. riolen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, mestverwerking en afvalverwerking waar mogelijk H2S ontstaat. Het doel van deze training is om deelnemers bewust te maken van de risico’s in werkomgevingen waar het dodelijke H2S (zwavelwaterstof) kan vrijkomen.
Vooropleiding

Geen vooropleiding nodig

Inhoud H2S NOGEPA 0.8 cursus:

Kennis van de eigenschappen, risico’s en gevaren van H2S; kennis van wet- (Arbowet) en regelgeving in geval van werken met H2S; kennis van de werkzaamheden op locaties waar H2S voorkomt; kennis van de omgang met- en het juiste gebruik en beperkingen van de wettelijk verplichte Persoonlijke Beschermingsmiddelen; het omgaan met- en het juiste gebruik van de persoonlijke detectie- en alarmeringsmiddelen en kennis van de beperkingen die deze middelen hebben; evacuatie procedures in geval van een H2S alarm en eerste hulp aan H2S slachtoffers.

Benodigdheden:
ID-bewijs, PSL (Personal Safety Logbook).

LET OP: in verband met gewijzigde privacywetgeving per 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs in te nemen. We willen u dan ook vriendelijk, doch zéér dringend, verzoeken om de kandidaat gegevens zo accuraat mogelijk aan te leveren. Punten van aandacht in deze zijn: voorletters (bijna altijd meer dan 1!) en geboorteplaats (gelijk aan originele paspoort of ID-bewijs). Wanneer gegevens uiteindelijk foutief op een pasje of in het centraal diploma register staan, kan dat betekenen dat een kandidaat bij een opdracht en/of aan de poort wordt geweigerd en de werkzaamheden waarvoor hij ter plaatse komt niet uit kan/mag uitvoeren!
Prijs

Tijdsduur : 0.5 dag
€ 96,50