De training NOGEPA 1.1B HLO is een herhalingstraining van de NOGEPA 1.1A HLO training en is bedoeld om het geheugen op te frissen na twee jaar. Tijdens deze training wordt er geoefend in praktijk en theorie van het uitvoeren van alle activiteiten die horen bij helikopteroperaties op een offshore installatie onder normale omstandigheden en noodsituaties.

The course NOGEPA 1.1B HLO is a refresher course of the course NOGEPA 1.1A HLO and is meant to refresh the knowledge after a period of two years. This course contains both theoretical as well as practical exercises concerning helicopter operations on an offshore installation under normal circumstances and emergency situations.

Vooropleiding/
Prior education

Medische Offshore keuring, NOGEPA 2.6A/B of NOGEPA 2.9A/B, NOGEPA 1.1 A/B.

A valid offshore medical certificate, a valid NOGEPA 2.6 A/B or NOGEPA 2.9 A/B certificate and a valid NOGEPA 1.1 A/B certificate.

Inhoud/Content

Gevaren van helikopteroperaties; leiding geven en controlerend optreden bij het gereedmaken van het helikopterdek; uitvoeren en registreren van oefeningen; leiding geven aan- en controleren van de uitvoering van normale- en de noodprocedures; radioprocedures bij aankomst en vertrek; document afhandeling na landing; leiding geven en controleren bij het em- en debarkeren van personen en of vracht; leiding geven en controleren bij het beladen van een helikopter; brandstofbehandeling en uitvoeren van controles op brandstofkwaliteit en brandstof laden.

Dangers of helicopter operations; being in command and check the preparation of the helicopter deck; executing and registering exercises; being in command of- and check the execution of normal and emergency procedures; radio procedures at arrival and departure; documentation; being in command and check the embarking and disembarking of persons or freight; being in command and check the loading of the helicopter; treating the fuel and execute checks on the fuel quality and loading fuel.

Benodigdheden/
Necessities

ID-bewijs, Personal Safety Logbook, geldig certificaat NOGEPA 2.6A/B of 2.9A/B, geldig certificaat 1.1A/B PBM’s: veiligheidskleding, veiligheidsschoenen, helm.

LET OP: in verband met gewijzigde privacywetgeving per 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs in te nemen. We willen u dan ook vriendelijk, doch zéér dringend, verzoeken om de kandidaat gegevens zo accuraat mogelijk aan te leveren. Punten van aandacht in deze zijn: voorletters (bijna altijd meer dan 1!) en geboorteplaats (gelijk aan originele paspoort of ID-bewijs). Wanneer gegevens uiteindelijk foutief op een pasje of in het centraal diploma register staan, kan dat betekenen dat een kandidaat bij een opdracht en/of aan de poort wordt geweigerd en de werkzaamheden waarvoor hij ter plaatse komt niet uit kan/mag uitvoeren!

Passport, PSL (Personal Safety Logbook), a valid offshore medical certificate, a valid certificate 2.6A/B of 2.9A/B, personal protection means (clothing, shoes, helmet).

ATTENTION: due to new privacy legislation from January 1st 2018 it is no longer allowed to take a copy of a passport. We want to ask you kindly to be sure that all the information about your employee is correct and equal to the information in the passport.

Prijs/Price

Tijdsduur : 1 dag
Timetable: 1 day

€ 325,00

Inclusief koffie/ thee, lunch, NOGEPA registratiekosten en cursusmateriaal.
Coffee, tea, lunch, NOGEPA registration and course material included.