De NOGEPA 0.4 is bedoeld voor incidentele bezoekers aan een offshore installatie, uitsluitend voor een bezoek. Bijvoorbeeld medewerkers van overheidsinstellingen of bedrijven die een kortstondig bezoek brengen aan een offshore installatie. Deze bezoekers dienen altijd onder begeleiding op de installatie te zijn. Het is belangrijk dat ook deze bezoekers op de hoogte zijn van de risico’s en de nodige vaardigheden hebben om op een juiste wijze te handelen bij noodsituaties op de installatie en tijdens de helikoptervlucht van en naar een offshore installatie.

Vooropleiding/
Prior education

Geen vooropleiding nodig.

No prior education required.

Inhoud/Content

General Safety Introduction (theorie); Helicopter Safety (theorie); Helicopter Underwater Escape Training (praktijk) en Sea Survival (praktijk).

General Safety Introduction (theory); Helicopter Safety (theory); Helicopter Underwater Escape Training (practical) and Sea Survival (practical).

Benodigdheden/
Necessities

ID-Bewijs, Personal Safety Logbook en een geldige medische offshore keuring.

LET OP: in verband met gewijzigde privacywetgeving per 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs in te nemen. We willen u dan ook vriendelijk, doch zéér dringend, verzoeken om de kandidaat gegevens zo accuraat mogelijk aan te leveren. Punten van aandacht in deze zijn: voorletters (bijna altijd meer dan 1!) en geboorteplaats (gelijk aan originele paspoort of ID-bewijs). Wanneer gegevens uiteindelijk foutief op een pasje of in het centraal diploma register staan, kan dat betekenen dat een kandidaat bij een opdracht en/of aan de poort wordt geweigerd en de werkzaamheden waarvoor hij ter plaatse komt niet uit kan/mag uitvoeren!

Passport, PSL (Personal Safety Logbook) and a valid offshore medical certificate.

ATTENTION: due to new privacy legislation from January 1st 2018 it is no longer allowed to take a copy of a passport. We want to ask you kindly to be sure that all the information about your employee is correct and equal to the information in the passport.

Prijs/Price

Tijdsduur : 1 dag
Timetable: 1 day

€ 549,00

Inclusief koffie/ thee, lunch, NOGEPA registratiekosten en cursusmateriaal.
Coffee, tea, lunch, NOGEPA registration and course material included.