Medische NOGEPA offshore keuring

Met de NOGEPA Medische Offshore keuring worden fysieke en mentale gezondheidsrisico’s gesignaleerd. Dit gebeurt door middel van een een lichamelijk onderzoek en een vragenlijst. Verder worden de urine, de ogen, het gehoor en het gewicht getest. Afhankelijk van de eisen die horen bij de uitvoering van de functie, kan een fietstest onderdeel van de medische keuring zijn.

Vooropleiding
Geen vooropleiding nodig.

Inhoud

Benodigdheden
ID-Bewijs, Personal Safety Logbook.

€ 200,00

Meer informatie?  Bel/mail ons.