NOGEPA 2.2B First Aid Offshore

Doel:
Deze herhaling is voor iedereen die in het bezit is van een geldig NOGEPA 2.2A First Aid Offshore basis certificaat en deze wil verlengen. In deze cursus leert de cursist het verlenen van offshore eerste hulp aan slachtoffers van ongelukken of personen die acuut onwel worden. Daarnaast wordt geleerd om zieken of gewonden bij te staan bij het transport naar het vaste land. Ook wordt er getraind op het beheren van offshore eerste hulp middelen, het assisteren en coördineren van meerdere slachtoffers, communiceren met een back-up arts aan land en het uitvoeren van eerste hulp op aanwijzing van een back-up arts.

Vooropleiding
NOGEPA 2.2A/B

Inhoud
Eerste hulp bij verdrinking en onderkoeling; eerste hulp verlenen bij shock, bloedingen en eenvoudige wondbehandeling; stabiliseren van slachtoffers bij breuken en vermoedelijk rug- en nekletsel; injectie zetten in de spier; voorbereiden tot transport slachtoffer; communicatie en radio medische dienst; medische administratie bijhouden en persoonlijke hygiëne.

Benodigdheden
ID-bewijs, PSL (Personal Safety Logbook), geldig certificaat NOGEPA 2.2A/B

Tijdsduur : 2 dagen

€ 535,00

Inclusief koffie/ thee, lunch, NOGEPA registratiekosten en cursusmateriaal.