• Safe Working in Confined Spaces


 • Doel/PurposeOnderkennen van gevaren en risico’s van het betreden van besloten ruimten. Aanleren van procedures zodat de risico’s geminimaliseerd worden.

  Vooropleiding/
  Prior educationGeen vooropleiding nodig.

  Inhoud/ContentTheorie: definitie besloten ruimten, richtlijnen en vergunningen; TRA; brand- en explosiegevaar; gevaar voor bedwelming en verstikking; onderzoeksmethodes; veiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen; redding procedure bij calamiteiten.

  Praktijk: uitvoeren van diverse opdrachten volgens aangeleerde procedures; handelen in noodsituaties; communicatie.

  Het certificaat is drie jaar geldig.

  Benodigdheden/
  NecessitiesPaspoort of ID-bewijs

  Let op: in verband met gewijzigde privacywetgeving per 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs in te nemen. We willen u dan ook vriendelijk, doch zéér dringend, verzoeken om de kandidaat gegevens zo accuraat mogelijk aan te leveren. Punten van aandacht in deze zijn: voorletters (bijna altijd meer dan 1!) en geboorteplaats (gelijk aan originele paspoort of ID-bewijs). Wanneer gegevens uiteindelijk foutief op een pasje of in het centraal diploma register staan, kan dat betekenen dat een kandidaat bij een opdracht en/of aan de poort wordt geweigerd en de werkzaamheden waarvoor hij ter plaatse komt niet uit kan/mag uitvoeren!

  Prijs/PriceTijdsduur: 1 dag

  € 325,00

  Inclusief koffie/ thee, lunch, certificaat, PSL sticker en cursusmateriaal.

  Data in overleg. Stuur een email naar opleidingen@krosbv.nl.