VCA Basis examen

Doel

VCA Basis examen

VCA Basis examen voor veiligheid

Het VCA examen is een officieel landelijk examen gebaseerd op de VCA eindtermen. Het is belangrijk dat u over alle benodigde kennis beschikt om het examen met succes af te ronden. Moet u uw VCA diploma vernieuwen? Houd er rekening mee dat de leerstof de afgelopen 10 jaar bijna geheel is gewijzigd.

Vooropleiding/
Prior education

Geen.

Bij onvoldoende kennis raden wij u aan de cursus VCA basis + examen te volgen.

Inhoud/Content

Het B-VCA examen omvat 40 vragen en u heeft hiervoor maximaal 60 minuten. Er worden naast meerkeuzevragen ook andere vraagvormen gebruikt. Vragen kunnen gedeeltelijk goed zijn en dus bijvoorbeeld een half of een kwart punt kunnen opleveren. U bent geslaagd bij minimaal 26 gescoorde punten (65% van het totaal te behalen punten). Om het VCA basis examen te halen dient u de basiskennis van de Veiligheid Checklist Aannemers (VCA) te beheersen. Deze checklist geeft aan welke voorzorgsmaatregelen er moeten worden getroffen om veilig te kunnen werken. Het examen is gebaseerd op de eind- en toetstermen VCA. Hierin staat beschreven wat u voor het VCA examen moet kennen en kunnen.

Benodigdheden/
Necessities

Geldig paspoort of ID-bewijs

Let op: in verband met gewijzigde privacywetgeving per 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs in te nemen. We willen u dan ook vriendelijk, doch zéér dringend, verzoeken om de kandidaat gegevens zo accuraat mogelijk aan te leveren. Punten van aandacht in deze zijn: voorletters (bijna altijd meer dan 1!) en geboorteplaats (gelijk aan originele paspoort of ID-bewijs). Wanneer gegevens uiteindelijk foutief op een pasje of in het centraal diploma register staan, kan dat betekenen dat een kandidaat bij een opdracht en/of aan de poort wordt geweigerd en de werkzaamheden waarvoor hij ter plaatse komt niet uit kan/mag uitvoeren!

Prijs/Price

€ 95,00