Doel/Purpose

Het VCA examen is een officieel landelijk examen gebaseerd op de VCA eindtermen. Het is belangrijk dat u over alle benodigde kennis beschikt om het examen met succes af te ronden. Moet u uw VCA diploma vernieuwen? Houd

VCA VOL voor veiligheid

VCA VOL examen voor veiligheid.

er rekening mee dat de leerstof de afgelopen 10 jaar bijna geheel is gewijzigd.

Vooropleiding/
Prior education

Geen.

Bij onvoldoende kennis raden wij u aan de cursus VCA-VOL + examen te volgen.

Inhoud/Content

Het VOL VCA examen (ook bekend als VCA 2 of VCA VOL) omvat 70 vragen en u heeft hiervoor maximaal 75 minuten de tijd. Het examen is volledig afgestemd op de eind- en toetstermen VCA. In deze eind- en toetstermen staat beschreven wat u voor het VCA-examen moet kennen en kunnen. Het examen wordt afgenomen door een door VCA Infra erkend examenbureau.

Benodigdheden:

Geldig paspoort of ID-bewijs

Let op: in verband met gewijzigde privacywetgeving per 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs in te nemen. We willen u dan ook vriendelijk, doch zéér dringend, verzoeken om de kandidaat gegevens zo accuraat mogelijk aan te leveren. Punten van aandacht in deze zijn: voorletters (bijna altijd meer dan 1!) en geboorteplaats (gelijk aan originele paspoort of ID-bewijs). Wanneer gegevens uiteindelijk foutief op een pasje of in het centraal diploma register staan, kan dat betekenen dat een kandidaat bij een opdracht en/of aan de poort wordt geweigerd en de werkzaamheden waarvoor hij ter plaatse komt niet uit kan/mag uitvoeren!

Prijs/Price

€ 105,00