Werkvergunningen – LoToTo

Veiligheid en veilig werken wordt steeds belangrijker. Een heel belangrijk onderdeel van veilig werken is een goed ingevulde werkvergunning. Immers: de mogelijke (on)veiligheid begint al bij het wel of niet goed en juist invullen van een werkvergunning. Daarnaast is goede kennis van LoToTo (veilig stellen van machines) van essentieel belang.

KROS heeft hiervoor perfecte trainingen, vaak worden deze gecombineerd. 

Hieronder een overzicht van de inhoud van deze trainingen:

Werkvergunningen:

  • Theorie: wettelijke regels en bepalingen; onderdelen van een werkvergunning; onderdelen van een taakrisicoanalyse (TRA); het inschatten en verminderen van risico’s; het maken van een werkvergunning; het maken van een TRA
  • Praktijk: het maken van een TRA en een werkvergunning

LoToTo:

  • Theorie: wettelijke basis en aansprakelijkheid werkgever en werknemer; stappenplan LoToTo; LoToTo als veiligheidsprocedure om de medewerkers te beschermen tegen het vrijkomen van (rest)energie; kunnen bepalen welke energiesoorten worden gebruikt en wat de potentiële gevaren hierbij zijn; bepalen van het benodigde LoToTo-materiaal; opstellen en uitvoeren van een LoToTo veiligheidsprocedure en de communicatie rondom de LoToTo veiligheidsprocedure inclusief borging en verankering
  • Praktijk: aan de hand van formats en een checklist een LoToTo-veiligheidsprocedure in de werkomgeving uitvoeren

Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Reacties gesloten.