• Doel/PurposeDe training GWO Fire Awareness (Global Wind Organisation) is bedoeld voor een ieder werkzaam in de windindustrie. Tijdens deze Fire awareness training leert de cursist alle ins en outs over de oorzaken en de gevaren van vuur in een windturbine en hoe er het beste gehandeld kan worden tijdens brandgevaar. Tijdens deze GWO Fire Awareness training zullen zowel theoretische als praktische aspecten worden behandeld.

  Theroretical and practical lessons shall provide knowlege and capabilities how to prevent or extinguish a fire. The delegates also learn how to evacuate in case of a fire. Especially the use of fire extinguishers in windturbines and how to behave in case of an emergency will be an important part.

  Vooropleiding/
  Prior educationGeen vooropleiding nodig

  No prior education required

  Inhoud/ContentHet ontstaan van een brand, hoe deze zich ontwikkelt en de gevaren van een uitgebroken brand in een windturbine; tekenen van brandgevaar herkennen; hoe juist te handelen tijdens een uitgebroken brand en correct gebruik van blusmiddelen zoals verschillende brandblussers en blusdekens; rampenplannen inclusief vluchtweg procedures en rookdetectie en persoonlijke veiligheid.

  Het certificaat is twee jaar geldig.

  The emergence of a fire, how it develops and the dangers of an outbreak of a fire in a wind turbine; recognizing fire hazards; act the right way during the outbreak of a fire and proper use of extinguishing agents such as various fire extinguishers and fire blankets; contingency plans including emergency escape procedures and smoke detection and personal safety.

  The certificate is valid for two years.

  Benodigdheden/
  NecessitiesID-bewijs, PSL (Personal Safety Logbook), Veiligheidsschoenen

  Passport, PSL (Personal Safety Logbook), Safety shoes

  Prijs/PriceTijdsduur : 0,5 dag
  Timetable: 0.5 day

  € 250.00

  Inclusief koffie/ thee, lunch, WINDA registratiekosten en cursusmateriaal.
  Coffee, tea, lunch, WINDA registration and course material included.

  Voor aanmelden, stuur een email naar opleidingen@krosbv.nl
  For signup, please send an email to opleidingen@krosbv.nl