De training GWO First Aid (Global Wind Organisation) is bedoeld voor een ieder werkzaam in de windindustrie. Met behulp van de First Aid cursus zal de cursist specifiek leren wat voor verwondingen er opgelopen kunnen worden en hoe zij zichzelf en collega eerste hulp kunnen verlenen. Het kennen van de functies van het menselijk lichaam is essentieel en kan misschien wel levens redden.

The GWO First Aid (Global Wind Organisation) course is intended for everyone working in the wind industry. With the help of the GWO First Aid course, the delegate will specifically learn what kind of injuries they might sustain and how they can provide themselves and colleagues with first aid. Knowing the functions of the human body is essential and can possibly save lives.

Vooropleiding/
Prior education

Geen vooropleiding nodig

No prior education required

Inhoud/Content

Eerste hulp bij kleinere verwondingen; eerste hulp bij levensbedreigende situaties; regels en wetgeving (wettelijke voorschriften); eerste-hulp uitrusting; normale functies van het menselijk lichaam herkennen; ziekte, verwondingen enzovoorts herkennen en gebruik van Automatic External Defibrillator (AED).

Het certificaat is twee jaar geldig.

First aid for minor injuries; first aid in life-threatening situations; rules and regulations (legal regulations); first aid equipment; recognizing normal functions of the human body; recognizing illness, injury and other things and use of the Automatic External Defibrillator (AED).

The certificate is valid for two years.

Benodigdheden/
Necessities

ID-bewijs, PSL (Personal Safety Logbook)

Passport, PSL (Personal Safety Logbook)

Prijs/Price

Tijdsduur : 2 dagen
Timetable: 2 days

€ 386.00

Inclusief koffie/ thee, lunch, WINDA registratiekosten en cursusmateriaal.
Coffee, tea, lunch, WINDA registration and course material included.

Voor aanmelden, stuur een email naar opleidingen@krosbv.nl
For signup, please send an email to opleidingen@krosbv.nl