De training GWO Manual Handling (Global Wind Organisation) is bedoeld voor een ieder werkzaam in de windindustrie waarbij lichamelijk werk wordt verricht. Tijdens deze training wordt er aangeleerd risico’s zoveel mogelijk te beperken en op deze manier een steentje bij te dragen aan een veiligere werkomgeving in windturbines op basis van richtlijnen van de Global Wind Organisation.

The GWO Manual Handling Course (Global Wind Organisation) is intended for everyone working in the wind industry who deals with physical labor. During this course, you will learn how to minimize risks and in this way, contribute to a safer working environment on wind turbines based on guidelines from the Global Wind Organization.

Vooropleiding/
Prior education

Geen vooropleiding nodig

No prior education required

Inhoud/Content

Persoonlijke veiligheid; veilig en verantwoord werken; inzicht in ontstaan van blessures; oefenen met tillen van zware lasten; diverse tiltechnieken; plannen van zware werkzaamheden en oefenen met verplaatsen van zware lasten.

Het certificaat is twee jaar geldig.

Personal safety; working safe and responsible; understand what’s causing injuries; practicing heavy lifting; various lifting techniques; schedule heavy work and practice moving heavy loads.

The certificate is valid for two years.

Benodigdheden/
Necessities

ID-bewijs, PSL (Personal Safety Logbook)

Passport, PSL (Personal Safety Logbook)

Prijs/Price

Tijdsduur : 0,5 dag
Timetable: 0.5 day

€ 175,00

Inclusief koffie/ thee, lunch, WINDA registratiekosten en cursusmateriaal.
Coffee, tea, lunch, WINDA registration and course material included.

Voor aanmelden, stuur een email naar opleidingen@krosbv.nl
For signup, please send an email to opleidingen@krosbv.nl