De training GWO Working at Height Refresher is bedoeld voor een ieder werkzaam in de windindustrie. Iedere 2 jaar dient deze herhalingstraining van GWO Working at Height gevolgd te worden. Tijdens deze GWO Working at height Refresher worden alle risico’s van het werken op hoogte behandeld en worden er vaardigheden aangeleerd die van toepassing zijn om op een veilige manier de werkzaamheden te kunnen verrichten. Na het volgen van de Working at Heights Refresher is de cursist weer in staat om zichzelf en collega’s in veiligheid te stellen bij bedreigende situaties in windturbines.

The training GWO Working at Height Refresher is the refresher course of the GWO Working at Height. Every 2 years, this refresher course of GWO Working at Height needs to be completed. During this GWO Working at heights Refresher, all risks regarding working at height will be discussed and skills will be learned which can be beneficial in order to do the working activities in a safe way. After completing the Working at Height refresher, the delegate will be able to keep him/herself and his/her colleague’s safe in dangerous situations in wind turbines.

Vooropleiding/
Prior education

Een geldig GWO Working at Heights certificaat

A valid GWO Working at Heights certificate

Inhoud/Content

Wetgeving rondom werken op hoogte; methodes van het beschermen tijdens een val; veilige werksystemen en hoe deze makkelijk toe te passen zijn; de gevaren van het werken op hoogtes; het gebruik van evacuatie materiaal; het op de juiste manier controleren van beschermingsmateriaal (PPE) zoals harnas, helm en touw; vaardigheden om collega’s uit een dreigende situatie te redden uit een windturbine en medische hulp kunnen verrichten op de begane grond.

Het certificaat is twee jaar geldig.

Legislation around working at heights; methods of protection during a fall; safe working systems and how to easily apply these; the dangers of working at heights; the use of evacuation equipment; checking protective equipment (PPE) the right way such as armor, helmet and rope; skills to save a colleague out of a threatening situation from a wind turbine and how to provide medical assistance on the ground floor.

The certificate is valid for two years.

Benodigdheden/
Necessities

ID-bewijs, PSL (Personal Safety Logbook), geldig GWO Working at Heights certificaat

Passport, PSL (Personal Safety Logbook), valid GWO Working at Heights certificate

Prijs/Price

Tijdsduur : 1 dag
Timetable: 1 day

€ 480,00

Inclusief koffie/ thee, lunch, WINDA registratiekosten en cursusmateriaal.
Coffee, tea, lunch, WINDA registration and course material included.

Voor aanmelden, stuur een email naar opleidingen@krosbv.nl
For signup, please send an email to opleidingen@krosbv.nl