GWO Working and Rescue at Height

Doel/Purpose

De GWO Working and Rescue at Height (Global Wind Organisation) is bedoeld voor een ieder werkzaam in de windindustrie. Tijdens deze tweedaagse GWO Working at Height training komen alle risico’s van het werken op hoogtes naar voren en worden vaardigheden aangeleerd die voor een ieder van toepassing zijn om op een veilige manier de werkzaamheden te verrichten. Tijdens de GWO Working at Heights training worden zowel alle theoretische als de praktische aspecten behandeld. Zo leert de cursist bijvoorbeeld in een bedreigende situatie zichzelf en zijn collega’s in veiligheid te stellen in windturbines.

The GWO Working and Rescue at Height (Global Wind Organisation) is intended for everyone working in the wind industry. During this two-day GWO Working at height course, all the risks associated with working at heights will be discussed and all necessary skills will be learned for each application so you can do the job in a safely manner. During the GWO Working at Heights course, all the theoretical and practical aspects will be discussed. For example, the delegate will learn how to secure him/herself and his/her colleagues in a threatening situation in wind turbines.

Vooropleiding/
Prior educationGeen vooropleiding nodig

no prior education required

Inhoud/ContentWetgeving rondom werken op hoogte; methodes van het beschermen tijdens een val; veilige werksystemen en hoe deze makkelijk toe te passen zijn; de gevaren van het werken op hoogtes; het gebruik van evacuatie materiaal; het op de juiste manier controleren van beschermingsmateriaal (PPE) zoals harnas, helm en touw; vaardigheden om collega’s uit een dreigende situatie te redden uit een windturbine en medische hulp kunnen verrichten op de begane grond.

Het certificaat is twee jaar geldig.

Legislation around working at heights; methods of protection during a fall; safe working systems and how to easily apply these; the dangers of working at heights; the use of evacuation equipment; checking protective equipment (PPE) the right way such as armor, helmet and rope; skills to save a colleague out of a threatening situation from a wind turbine and how to provide medical assistance on the ground floor.

The certificate is valid for two years.

Benodigdheden/
NecessitiesID-bewijs, PSL (Personal Safety Logbook)

Passport, PSL (Personal Safety Logbook)

Prijs/PriceTijdsduur : 2 dagen
Timetable: 2 days

€ 600,00

Inclusief koffie/ thee, lunch, WINDA registratiekosten en cursusmateriaal.
Coffee, tea, lunch, WINDA registration and course material included.

Voor aanmelden, stuur een email naar opleidingen@krosbv.nl
For signup, please send an email to opleidingen@krosbv.nl